Het Klimaatakkoord op Texel

De braam van Ed Nijpels
De braam van Ed Nijpels blijkt nog twee keer te groot te zijn: de kosten vallen reuze mee

Gisteren werd de doorrekening van het klimaatakkoord bekend gemaakt. Dat was even spannend! De vereiste reductie op broeikasgassen wordt met de 600 maatregelen van de klimaattafels niet gehaald. Dat was slecht nieuws! Maar gelukkig toverde het kabinet dezelfde middag nog een aantal aanvullende maatregelen uit de hoge hoed, waardoor we het nu misschien wel halen.
Er was ook goed nieuws: de maatregelen zullen veel minder duur zijn dan verwacht. Dus nu weten we precies waar we aan toe zijn met alle klimaatmaatregelen? Nee, nog lang niet. De onderhandelingen kunnen nu pas beginnen, hoewel sommige partijen de afgelopen weken al wel voorsorteerden door van alles te roepen, alsof ze al precies wisten wat de kosten en de opbrengsten van bepaalde maatregelen waren.

Lees meer

Eind goed, al goed

Niet Boren spandoek op SchiermonnikoogVlak voor behandeling van de nieuwe mijnbouwwet, begin juni 2016, werd bekend dat het energiebedrijf ENGIE een vergunning kreeg voor proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog. Verschillende organisaties (Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Urgenda en de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog) waren onaangenaam verrast en zochten al snel contact met elkaar. “Dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren!”  Er werden ingezonden brieven geschreven, juridische procedures gestart en, om het tegengeluid kracht bij te zetten, besloten de organisaties om een brede coalitie te vormen. Budgetten werden bij elkaar gelegd om de coalitie verder vorm te geven en ik werd gevraagd als coördinator en steun voor acties op het eiland.

Niet Boren voor SchiermonnikoogAl snel groeide de brede coalitie uit tot 18 organisaties. Naast de hierboven genoemde 5 organisaties waren dat (in willekeurige volgorde): Natuur & Milieu, Wereldnatuurfonds Nederland, Greenpeace Nederland, gasTvrij Terschelling, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Landschappen NL, Stichting De Noordzee, Stichting Wad, IVN, Friese Milieufederatie, Natuur en Milieu Federatie Groningen en Vogelbescherming Nederland.

Lees meer

In de versnelling

Deelnemers Masterclass EnergietransitieDe tijd is omgevlogen. Ik weet het nog goed, die ochtend begin april. Ik liep door het dorp en mijn telefoon ging. “Met Rick Bosman,” zei de telefoon. Mijn dag kon niet meer stuk: ik had een wildcard voor de Masterclass Versnelling van de Energietransitie gekregen!

Nu, een half jaar later, is de Masterclass alweer afgerond. De afgelopen week realiseerde ik me, hoeveel ik in dat half jaar heb geleerd en gedaan. Voor elke cursusdag kregen we literatuur die we konden bestuderen, een groot aantal sprekers kwam ons opzoeken om hun bevlogenheid met ons te delen en elke keer kregen we opdrachten om onze eigen casus een stukje verder te helpen. Rick en Matthijs, de docenten van de Masterclass, mengden zich met ons in levendige en soms felle discussies.

Lees meer

Schiermonnikoog

Monniken protesteren tegen de proefboringen
Monniken protesteren tegen de proefboringen

De afgelopen weken druk met de acties tegen de voorgenomen proefboringen bij Schiermonnikoog door energiebedrijf ENGIE. Zeventien organisaties hebben zich verenigd in een brede coalitie die samen optrekt. Het is mooi om te zien hoe deze verschillende organisaties, ondanks dat ze elk een eigen werkwijze hebben, in deze actie zo goed samenwerken.

Inmiddels hebben we verschillende acties voorbereid en uitgevoerd. Zo zijn we begonnen met het informeren van verschillende politieke partijen, omdat op 29 juni de nieuwe Mijnbouwwet besproken werd. Het resultaat is dat de Mijnbouwwet veranderd wordt. Het wordt in de toekomst veel moeilijker om een boorvergunning te krijgen in een dergelijk kwetsbaar gebied. Helaas hebben we daarmee niet de proefboringen bij Schiermonnikoog tegen kunnen houden. Dus de acties gaan door!

Lees meer