Het Klimaatakkoord op Texel

De braam van Ed Nijpels
De braam van Ed Nijpels blijkt nog twee keer te groot te zijn: de kosten vallen reuze mee

Gisteren werd de doorrekening van het klimaatakkoord bekend gemaakt. Dat was even spannend! De vereiste reductie op broeikasgassen wordt met de 600 maatregelen van de klimaattafels niet gehaald. Dat was slecht nieuws! Maar gelukkig toverde het kabinet dezelfde middag nog een aantal aanvullende maatregelen uit de hoge hoed, waardoor we het nu misschien wel halen.
Er was ook goed nieuws: de maatregelen zullen veel minder duur zijn dan verwacht. Dus nu weten we precies waar we aan toe zijn met alle klimaatmaatregelen? Nee, nog lang niet. De onderhandelingen kunnen nu pas beginnen, hoewel sommige partijen de afgelopen weken al wel voorsorteerden door van alles te roepen, alsof ze al precies wisten wat de kosten en de opbrengsten van bepaalde maatregelen waren.

Lees meer