Eind goed, al goed

Niet Boren spandoek op SchiermonnikoogVlak voor behandeling van de nieuwe mijnbouwwet, begin juni 2016, werd bekend dat het energiebedrijf ENGIE een vergunning kreeg voor proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog. Verschillende organisaties (Waddenvereniging, Natuurmonumenten, Milieudefensie, Urgenda en de Werkgroep Horizon Schiermonnikoog) waren onaangenaam verrast en zochten al snel contact met elkaar. “Dit kunnen we niet zomaar laten gebeuren!”  Er werden ingezonden brieven geschreven, juridische procedures gestart en, om het tegengeluid kracht bij te zetten, besloten de organisaties om een brede coalitie te vormen. Budgetten werden bij elkaar gelegd om de coalitie verder vorm te geven en ik werd gevraagd als coördinator en steun voor acties op het eiland.

Niet Boren voor SchiermonnikoogAl snel groeide de brede coalitie uit tot 18 organisaties. Naast de hierboven genoemde 5 organisaties waren dat (in willekeurige volgorde): Natuur & Milieu, Wereldnatuurfonds Nederland, Greenpeace Nederland, gasTvrij Terschelling, It Fryske Gea, Het Groninger Landschap, Landschappen NL, Stichting De Noordzee, Stichting Wad, IVN, Friese Milieufederatie, Natuur en Milieu Federatie Groningen en Vogelbescherming Nederland.

Lees meer

Schiermonnikoog

Monniken protesteren tegen de proefboringen
Monniken protesteren tegen de proefboringen

De afgelopen weken druk met de acties tegen de voorgenomen proefboringen bij Schiermonnikoog door energiebedrijf ENGIE. Zeventien organisaties hebben zich verenigd in een brede coalitie die samen optrekt. Het is mooi om te zien hoe deze verschillende organisaties, ondanks dat ze elk een eigen werkwijze hebben, in deze actie zo goed samenwerken.

Inmiddels hebben we verschillende acties voorbereid en uitgevoerd. Zo zijn we begonnen met het informeren van verschillende politieke partijen, omdat op 29 juni de nieuwe Mijnbouwwet besproken werd. Het resultaat is dat de Mijnbouwwet veranderd wordt. Het wordt in de toekomst veel moeilijker om een boorvergunning te krijgen in een dergelijk kwetsbaar gebied. Helaas hebben we daarmee niet de proefboringen bij Schiermonnikoog tegen kunnen houden. Dus de acties gaan door!

Lees meer