Het Klimaatakkoord op Texel

De braam van Ed Nijpels
De braam van Ed Nijpels blijkt nog twee keer te groot te zijn: de kosten vallen reuze mee

Gisteren werd de doorrekening van het klimaatakkoord bekend gemaakt. Dat was even spannend! De vereiste reductie op broeikasgassen wordt met de 600 maatregelen van de klimaattafels niet gehaald. Dat was slecht nieuws! Maar gelukkig toverde het kabinet dezelfde middag nog een aantal aanvullende maatregelen uit de hoge hoed, waardoor we het nu misschien wel halen.
Er was ook goed nieuws: de maatregelen zullen veel minder duur zijn dan verwacht. Dus nu weten we precies waar we aan toe zijn met alle klimaatmaatregelen? Nee, nog lang niet. De onderhandelingen kunnen nu pas beginnen, hoewel sommige partijen de afgelopen weken al wel voorsorteerden door van alles te roepen, alsof ze al precies wisten wat de kosten en de opbrengsten van bepaalde maatregelen waren.

De komende tijd zal er toch wel stukje bij beetje meer duidelijk worden welke kant het op gaat. Want dat er wat moet gebeuren, is wel duidelijk. Hoewel sommige mensen nog beweren dat Nederland net zo goed niks kan doen, want onze CO2 uitstoot draagt wereldwijd maar zo weinig bij, dat is te verwaarlozen. Met hetzelfde argument hoef ik dan ook geen belasting meer te betalen. De belasting die ik betaal draagt zo weinig bij aan de staatsinkomsten, dat is te verwaarlozen. Maar ja, als ik niet hoef te betalen, hoeft mijn buurman ook niet meer. En zo verder, totdat niemand meer betaalt. Iedereen snapt dat dat dus niet werkt. Ook de kleine man of vrouw moet belasting betalen.
En zo zit het ook met het bijdragen aan het klimaatakkoord. Iedereen doet mee, dus ook Nederland.

Slechtste jongetje van de klas

En binnen Nederland werkt het dus al net zo. Op Texel, waar ik woon, gaan ook stemmen op dat Texel niets hoeft te doen. Wij produceren zo weinig broeikasgassen, dat is te verwaarlozen ….. Maar ook Texel zal aan de bak moeten. Op het gebied van duurzame energie is Nederland al een van de slechtste jongetjes uit de Europese klas. Texel is binnen Nederland een van de gemeenten met de minste duurzame energie. Terwijl we zo trots zijn op het feit dat we de meeste zonuren van Nederland hebben. En over te weinig wind hebben we ook niet bepaald te klagen.

Texel 2020

Energieverbruik Texel
Overzicht van het energieverbruik op Texel in 2016

Aan de bak dus, op Texel. Maar hoe? De afgelopen 20 jaar zijn er al heel wat plannen gesmeed voor Texel. Adviesbureaus hebben diverse keren prachtige rapporten opgesteld, die omarmd werden door de politiek. Texel zou in 2020 volledig duurzaam zijn op het gebied van energie en water! Later haakten de andere Waddeneilanden daar bij aan. Die prachtige rapporten zijn vervolgens één voor één in een la beland.
En nu is het schrikken: volgend jaar is het al 2020! Maar we zijn ondertussen toch al wel een heel eind op weg naar die 100% duurzame energie? Jawel, op dit moment zitten we al op zo’n 3%. Nog 9 maanden om de resterende 97% te halen.

Duurzame Alliantie Texel

Gebeurt er dan helemaal niks op Texel? Ja zeker wel. Het afgelopen jaar heeft een aantal mensen die zich professioneel bezighouden met duurzaamheid op Texel, zich verenigd in de Duurzame Alliantie Texel. Mensen die elkaar natuurlijk al wel kenden, maar niet precies wisten waar de ander mee bezig was. Gaandeweg zijn we steeds meer informatie gaan uitwisselen en werd het beeld steeds duidelijker waar we staan en hoe we verder kunnen. Daar hebben we geen dure advies­bureaus uit de Randstad voor nodig. De kennis is grotendeels al aanwezig op het eiland zelf.

Technisch kan er heel veel. Het is geen enkel probleem om snel al je energie zelf duurzaam op te wekken. Is geld dan het probleem? Niet echt. Voor goede plannen en innovatieve ideeën zijn er tal van innovatiefondsen. Wat is dan het probleem? Gebrek aan visie en draagvlak. Tot nu toe zijn de meeste goeie ideeën gestrand doordat er altijd wel een belangenorganisatie was die niet betrokken werd bij de plannen en die bedreigingen zag in plaats van kansen.

VerbindenDe Duurzame Alliantie wil daarom starten met het verbinden van ondernemers, burgers, boeren en politiek. We hebben namelijk één gezamenlijk doel: ons eiland mooi en leefbaar houden. Samen overleggen over kansen, in plaats van focussen op mogelijke bedreigingen. En ja, er zal van alles moeten veranderen. Dat is eng, dat kan bedreigend voelen. Maar het kan ook enorme mooie kansen opleveren. Nieuwe werkgelegenheid, slimme combinaties van functies, meer diversiteit. Doet u mee?