Projectorganisatie

Excursie naar De Buitenkans

Kent u dat? Het ene moment heeft u alles perfect onder controle,  het volgende moment komt er een nieuw project op u af en weet u niet hoe u alles geregeld krijgt. Zonde om zo’n extra klus af te slaan, maar uw gewone werk mag er niet onder lijden.
Of u wilt graag iets nieuws opstarten, maar u weet niet goed hoe u dit kunt aanpakken. Projecten op het gebied van duurzame energie, duurzaam bouwen, energiebesparing, duurzaam ondernemen: op deze terreinen kan ik u adviseren en ondersteunen.

Ik heb een ruime ervaring met het uitwerken van ideeën op dit gebied. De strategische planvorming, eventuele subsidies aanvragen, de praktische uitvoering en evaluatie kun u ook aan mij overlaten. Groot voordeel daarbij is dat u geen extra personeel hoeft aan te stellen. Een project vraagt meestal maar tijdelijk extra menskracht. En het is zonde als u een medewerker moet betalen als het project even stil ligt.

Ook heb ik veel ervaring op het gebied van samenwerken met verschillende stakeholders, die verschillende belangen en invalshoeken hebben. Door van het eigen belang en de korte termijn uit te zoomen naar het algemeen belang en de lange termijn, worden schijnbaar tegengestelde belangen overbrugd. Hierbij luister ik altijd eerst goed naar wat de verschillende partijen willen, waar hun belangen liggen. Vervolgens zoek ik naar de overeenkomsten in belangen en werk van daaruit verder.

Enkele voorbeelden van projecten

  • Brede coalitie tegen de proefboringen bij Schiermonnikoog
  • Voorlichting over duurzaam bouwen voor aannemers, installateurs en architecten op Texel
  • Energievisie Texel
  • Duurzaam ondernemen in de recreatiesector
  • Organiseren van beurzen op het gebied van Duurzame Energie en Duurzaam Bouwen

Project tegen gasboringen bij Schiermonnikoog

Project duurzaam ondernemen