Subsidievoorwaarden

De voorwaarden van de gemeente om in aanmerking te komen voor deze subsidie zijn:

  • Warmtepomp Herman RidderinkhofDe woning staat op Texel.
  • Het is een bestaande woning (dus geen nieuwbouw).
  • Per persoon wordt 1 maal subsidie verleend, dus als u meerder woningen heeft, moet u kiezen welke woning u aanmeldt voor subsidie.
  • U moet nieuwe materialen gebruiken.
  • Alleen de kosten van de materialen plus het installeren / aanbrengen hiervan door een erkend bedrijf komen in aanmerking voor subsidie (dus niet het arbeidsloon als u zelf uitvoert).
  • U bent nog niet begonnen vóór de datum van de subsidieaanvraag.
  • Als u een omgevingsvergunning nodig heeft, moet u die hebben voor de start van de uitvoering .
  • De woning wordt afgesloten van het gasnet.
  • De maatregelen moeten binnen een jaar na toekenning van de subsidie uitgevoerd zijn, binnen een half jaar moet gestart zijn met de uitvoering.
  • Uw woning moet energieneutraal worden en minstens 5 jaar zo blijven.

Kijk voor de exacte formuleringen op de website van de gemeente! Of download hier de Uitvoeringsregeling subsidie energieneutrale woningen van de gemeente Texel.

Tranches

De subsidie is onderverdeeld in drie tranches. Wanneer een tranche uitgeput is, wordt automatisch overgestapt naar de volgende tranche.

Houtkachel van Gert-Jan Schoorl1e tranche: Subsidie bedraagt 30% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 10.000 per aanvraag (deze tranche bevat € 240.000)
2e tranche: Subsidie bedraagt 20% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000 per aanvraag (deze tranche bevat € 120.000)
3e tranche: Subsidie bedraagt 10% van de totale subsidiabele kosten met een maximum van € 5.000 per aanvraag (deze tranche bevat € 35.000 per jaar)

Vakantiewoningen op een bungalowpark of terrein voor zomerhuizen komen alleen voor de 3e tranche in aanmerking.

De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Bij uitputting van een tranche wordt de volgende aanvraag automatisch in de volgende tranche behandeld. Als het subsidiebedrag helemaal op is, wordt geen subsidie meer toegekend, ook al voldoet u aan alle voorwaarden.